Priče o Frankopanima

Tijekom pet stotina godina kneževska porodica Frankopan ostavila je neizbrisiv trag u našoj tradiciji i kulturi. Njima u čast nastale su priče o knezovima koji su lomili kruh, o kneginjama koje su ljubomorno čuvale obiteljske tajne i o glagoljici kojom su ispisali nebrojene stranice burne prošlosti.

Rodoslovlje knezova Krčkih Frankopana izradio sam za potrebe ovih priča vodeći se raznim izvorima, naročito knjigama Vjekoslava Klaića 'Knezovi Krčki Frankapani' te Radoslava Lopašića 'Oko Kupe i Korane', porodičnim stablima hrvatskog, mađarskog, njemačkog i talijanskog plemstva i ostalim dostupnim povijesnim dokumentima. Neke godine, lokacije i imena koja se spominju u pričama nemaju povijesnog uporišta već su tek književna obrada teme koju sam izabrao za pojedinu priču. Nije mi, dakle, namjera ovim pričama pisati povijest već približiti čitateljicama i čitateljima vremena i događaje iz doba knezova Krčkih Frankopana kroz pomalo romantičnu književnu fikciju.
Prvi knez čitaj dalje

U posljednjih petnaest godina dužd Michieli već je po tko zna koji put prokleo dan kada je prihvatio vojnu pomoć Dujmovih boraca u borbama kod Krka. Iskusni hrvatski ratnici s lakoćom su razbili neprijateljske redove u trenutku kada su, prema riječima samoga biskupa, već počeli svoj krvavi pir....

Vrećica krčke soli čitaj dalje

Velika galija pristala je uz glavni dok u Mlecima. Na brodu se, uz redovni tovar soli, ulja i vina, ovoga puta nalazilo i dvoje putnika toliko važnih da im je sam knez Dujam Krčki bio osobna pratnja. Bili su to Orso, biskup Grade i Naimerio, mlađi sin dužda Pietra Polanija. Njih dvojica jedini su preživjeli potpuni poraz mletačke flote koja je prije nekoliko mjeseci isplovila sa zadatkom vojnog čišćenja plovnog puta u Dalmaciji...

knez Dujam

1090. - 1163.

kneginja Marija

1100. - 1153.

Djeca:
Bartol I. (1118.)
Vid I. (1122.)


Mirta*

1120. -1185. | druga žena kneza Dujma
djeca: Bartol II. (1145.)
Mlin podno Dobrinja čitaj dalje

Vrijeme žalovanja za pokojnom suprugom knez Dujam najvećim je dijelom provodio u društvu svog ispovjednika oca Jakova. Stari je benediktinac govorio malo, ali uvijek mudro i nikad uzaludno. Često je samo pogledom i mimikom lica reagirao na kneževe riječi.

knez Bartol I.

1118. - 1198.

kneginja Klara*

1130. - 1180.

Djeca:
Vid II. (1150.)
Henrik (1170.)
Marko (1160.)


Vid I.

1122. - 1198. | brat kneza Bartola
Andriana* | 1125. - 1200.
djeca: Ivan (1152.) i Martin (1160.)


Bartol II.

1145. -1224. | polubrat kneza Bartola
sin kneza Dujma i Mirte*
gospodar Modruša i Vinodola
umro bez potomaka
nasljeđe prepustio sinovcu Vidu II.
Brokatni plaštevi čitaj dalje

Knezovi Krčki Bartul i Vid, koji su vladali Krkom nakon smrti oca Dujma, umrli su jedan za drugim u samo nekoliko mjeseci. Njihovi sinovi zatražili su od dužda Enrica Dandola da im potvrdi kneštvo nad Krkom, što je ovaj i prihvatio.

Povelja kralja Andrije u pripremi

Nakon smrti Dujma, prvog kneza Krčkog, njegovi sinovi Bartol i Vid preuzeli su kneževske dužnosti kao Mletački vazali. Kada je postalo očito da ga neće imati uključiti u obiteljske poslove njihov polubrat Bartola II. napustio je otok Krk i započeo vojnu karijeru na dvoru hrvatsko-ugarskog kralja Bele III. Za odanost i vjernu službu, kralj ga je imenovao knezom županije Modruške, za sva vremena i s nasljednim pravom uz jedinu obvezu da se s deset oklopnika odazove kraljevu pozivu na vojsku.

knez Vid II.

1150. - 1233.

kneginja Magdalena*

1160. - 1210.

Djeca:
Vid III. (1178.)
Bartol III. (1180.)
Ivan II. (1182.)
Fridrik (1184.)


Henrik

1170. - 1232. | brat Vida II.
umro bez potomaka

Marko

1165. - 1210. | brat Vida II.
umro bez potomaka
Slava | 1165. - 1220.


Ivan

1152. - 1225. | sin Vida I.
umro bez potomaka

Martin

1160. - 1235. | sin Vida I.
svećenik
umro bez potomaka
Juriš zvončara u pripremi

Nakon teškog poraza na rijeci Sajo, hrvatsko-ugarski kralj Bela IV. odlučio je napustiti Ugarsku. Premoćnim i nemilosrdnim Mongolima prepustio je cijelu mađarsku ravnicu, pa čak i svoj dvor u Bu-dimu, i povukao se u Hrvatsku. Tijekom boravka u Gradecu zaključio je da mu ni ovaj grad ne mo-že pružiti potrebnu zaštitu te se uputio dalje prema moru zatraživši pomoć od moćnih i pouz-danih knezova Krčkih.

Mlinski kamen čitaj dalje

Uski, strmi put, koji se od Dobrinja spušta prema Velom potoku, ostao je iza mladog kneza Vida, četvrtog od tog imena, sina kneza Vida III., brata kneževa Krčkih Fridrika, Ivana II. i Bartula III. Širokim poljskim putem na koji se spustio mogao je jahati, ali je ipak odlučio nastaviti pješice. Po-tapšao je svog vranca po vratu i sačekao dvojicu kopljanika iz svoje pratnje da mu se pridruže. Kad su mu momci prišli, nastavio je hodati prema dolini vodeći konja za uzde.

knez Vid III.

1178. - 1260.

kneginja Draga*

1192. - 1270.

Djeca:
Fridrik II. (1220.)
Vid IV. (1222.)
Bartol IV. (1225.)


Bartol III.

1180. - 1253. | brat Vida III.
Isabella* | 1198. - 1260.
djeca: Škinela (1220.)

Ivan II.

1182. - 1257. | brat Vida III.
načelnik Splita
umro bez potomaka
Colapiza | 1200. - 1265.
dala novac za izgradnju zvonika crkve sv. Dujma u Splitu

Fridrik

1184. - 1255. | brat Vida III.
umro bez potomaka
Gospodar Senja čitaj dalje

Trgovački i vojni značaj Senja naglo je porastao od kako je kralj Bela III. godine 1184. Vitezovima reda Hrama, u povijesti zapamćenih kao templari, dodijelio upravu nad gradom i crkvom sv. Jurja, a što je iste godine potvrdio i papa Lucio III. Uključivanje u templarske trgovačke aktivnosti pridonijelo je općem procvatu sljedećih pedesetak godina. Nažalost, provalu Mongola u narodu zapamćenih kao Tatara i pustošenje grada viteški red nije mogao spriječiti.

knez Fridrik II.

1220. - 1289.

kneginja Ana

1240. - 1295.

Djeca:
Dujam II. (1248.)
Ivan III. (1250.)


Bartol IV.

1225. - 1270. | brat Fridrika II.
umro bez potomaka
Matilda Morosini, venecijanska plemkinja | 1230. - 1280.

Vid IV.

1222. - 1272. | brat Fridrika II.
gospodar Senja
Dominika* | 1230. - 1280.
djeca: Leonard (1252.)


Škinela

1220. - 1280. | sin Bartola III.
Veronika* | 1225. - 1290.
djeca: Petar (1242.), Bartol V. (1245.), Škinela II. (1248.)
Pravde od devet kaštela čitaj dalje

Rasprave i sudovanja u kojima je sudjelovao proteklih godina navele su kneza Fridrika II. Krčkog na razmišljanje o tome kako odluke u takvim sporovima učiniti pravednijim. U donošenju svojih presuda vodio se po starim drobim običajima jer drugačije niti nije mogao. Razgovarao je sa sucima, svećenicima i časnicima župe Vinodolske te ih je pridobio da u jednom dokumente objedine i ujednače sudsku normu kako bi pravednije rješavali sporove. Posao zapisivanja običajnog prava i iskustva povjerio je svom sinovcu Leonardu uzdajući se u njegovo izvanredno obrazovanje.

knez Dujam II.

1248. - 1317.

vjerojatno sahranjen
u obiteljskoj grobnici
u staroj franjevačkoj
crkvi u Senju

kneginja Uršula Blagajska

1260. - 1343.

Djeca:
Fridrik III. (1288.)
Cecilija (1287.)


Ivan III.

1250. - 1292. | brat Dujma II.
Antonia* | 1255. - 1310.
djeca: Vid V. (1275.), Bartol VI. (1277.), Fridrik IV. (1278.), Ivan IV. (1280.)

Leonard

1258. - 1308. | brat Dujma II.
sastavljač Vinodolskog zakonika (1288.)
vjerojatno sahranjen u obiteljskoj grobnici u staroj franjevačkoj crkvi u Senju
Nicolosa* | 1265. - 1305. sestra mletačkog dužda Pietra Gradeniga
djeca: Ginevra (1290.)


Petar

1242. - 1308. | sin Škinele
umro bez potomaka
Brana | 1250. - 1315.

Škinela II.

1248. - 1310. | sin Škinele
umro bez potomaka

Bartol V.

1245. - 1288. | sin Škinele
Francesca* | 1248. - 1310.
djeca: Marko II. (1267.), Škinela III. (1268.), Nikola (1270.), Dujam (1272.)
Mletački poslanik čitaj dalje

Posjedi knezova Krčkih silno su se uvećali za života Dujma II., plemenitog ratnika - nobilis bellator - kako ga je oslovio splitski ljetopisac Mihajlo Madije. Hrvatsko-ugarski kralj Karlo Robert, kojega je Dujam gorljivo podržavao, ne samo da mu je povjerio upravu nad bogatom županijom Požeškom već mu je i darovao mu cijelu župu Gacku s gradom Otočcem za sve vijeke, da sve to drži on i potomci njegovi. Bijaše to nagrada za mnoge bitke koje je Dujam vodio u ime kralja protiv pobunjenih baruna.

knez Fridrik III.

1288. - 1333.

kneginja Elizabeta

1295. - 1345.

Djeca:
Bartol VIII. (1316.)
Dujam III. (1315.)
Elizabeta (1314.)

Marko II.

1267. - 1331. | sin Bartola V.
Slava | 1275. - 1340.
djeca: Bartol VII. (1295.), Nikola II. (1297.)

Škinela III.

1268. - 1327. | sin Bartola V.
Brana | 1270. - 1315.
djeca: Rigus (1290.), Nikola III. (1295.)

Nikola

1270. - 1340. | sin Bartola V.
Bona* | 1280. - 1350.
djeca: Marko III. (1300.)

Dujam

1272. - 1290. | sin Bartola V.
umro mlad bez potomaka


Cecilija

1287. - 1340. | sestra Fridrika III.


Ginevra

1290. - 1355. | kći Leonarda
živjela i umrla u Veneciji


Vid V.

1275. - 1340. | sin Ivana III.
Simona* | 1280. - 1320.
djeca: Galvan (1298.)

Bartol VI.

umro bez potomaka
1277. - 1328. | sin Ivana III.

Fridrik IV.

1278. - 1329. | sin Ivana III.
umro bez potomaka

Ivan IV.

1280. - 1331. | sin Ivana III.
umro bez potomaka
Kraljičina pratnja čitaj dalje

Knezovi Krčki nisu imali velike brodove, već su ih povremeno unajmljivali od mletačkog dužda, što im je kao pripadnicima visokog mletačkog plemstva uvijek odobravano. S obzirom na to da su galije bile jako skupe, u zalog su davali svoje palače u Veneciji da bi se, u slučaju kakve havarije, uništenja od gusara ili kojih drugih neprijatelja, imala odakle nadoknaditi šteta.

knez Bartol VIII.

1316. - 1360.
župan od Somogyija

kneginja Jelena*

1320. - 1370. | kći kneza Nelipca II. Nelipića i Vladislave Kurjaković

Djeca:
Ivan V. (1339.)
Stjepan II. (1342.)
Margareta (1337.)
Katarina (1340.)

Marko III.

1300. - 1360. | sin Nikole.
umro bez potomaka


Galvan

1298. - 1340. | sin Vida V.
umro bez potomaka


Adelheid von Ortenburg

1320. - 1391. | druga žena Bartola VIII.


Dujam III.

1315. - 1358. | brat Bartola VIII. | župan od Požege
Elizabeta | 1320. - 1375. | kći hrvatskog, dalmatinskog i bosanskog bana Mladena Šubića | vjenčani 1347.
sin Stjepan (1340.)

Elizabeta

1314. - 1380. | sestra Bartola VIII.
• udana za Pavla II. Šubića
njihov sin Juraj je prvi od roda Zrinskih


Bartol VII. Bačin

1295. - 1350. | sin Marka II.
umro bez potomaka
Mabilija | 1300. - 1360.

Nikola II.

1297. - 1386. | sin Marka II.
• Ciosa* | 1310. - 1360. djeca: Marko IV. (1330.)


Rigus

1290. - 1355. | sin Škinele III.
umro bez potomaka

Nikola III.

1295. - 1353. | sin Škinele III.
umro bez potomaka
Skriveni miraz u pripremi

Kad je 1378. godine izbio sukob između Mletaka i hrvatskog-ugarskog kralja Ljudevita oko prevlasti na Jadranu knezovi Krčki Ivan i Stjepan spremno su stali na kraljevu stranu. Venecija se međutim pokazala kao tvrd orah ne samo u diplomaciji već i na bojnom polju, naročito na moru. Mletački brodovi pustošili su dalmatinske gradove i polako nadirali prema Senju i Krku. Knez Stjepan se odlučio premjestiti obiteljsko blago iz Senja u sigurniji grad Skrad na Korani.

Dobrodošlica kraljici čitaj dalje

U borbama za prevlast nad Hrvatsko-Ugarskim Kraljevstvom, bivši hrvatski ban Ivan od Paližne, potpomognut nezadovoljnim dijelom hrvatskog plemstva, zagrebačkim biskupom Pavlom i bosanskim kraljem Stjepanom Tvrtkom, organizirao je urotu u kojoj je ubijen palatin Nikola Gorjanski, a u zarobljeništvo odvedene mlada kraljica Marija Anžuvinska i njezina majka Elizabeta, supruga pokojnog kralja Ludovika Anžuvinskog i kći bosanskog bana Stjepana Kotromanića.

knez Ivan V. Anž

1339. - 1393.
sahranjen u porodičnoj grobnici u Senju 1.12.1393.

kneginja Ana Gorička

1342. - 1402.
kći grofa Meinharda von Görz

Djeca:
Nikola IV. (1363.)
Lucija (1370.)


Stjepan II.

1340. - 1390. | brat Ivana V.
Katarina | 1350. - 1415.
kći Francesca Carrare, gospodara Padove
osnovala pavlinski samostan Kamensko
vjenčani 13. lipnja 1372. godine
djeca: Elizabeta (1386.)

Margareta

1337. - 1395. | sestra Ivana V.
udana godine 1383. | Otto von Stubenberg

Katarina

1342. - 1400. | sestra Ivana V.
prvi brak | Ugone di Duino | udana 23.5.1361
drugi brak | Ramberto di Walsee


Stjepan

1340. - 1355. | sin Dujma III.
umro bez potomaka


Marko IV.

1330. - 1390. | sin Nikole II.
umro bez potomaka
Oni će lomiti kruh čitaj dalje

Dolazak novih gospodara Ozlja unio je među stanovnike grada na stijeni više nemir nego strah. Knez Mikula Krčki već je nekoliko puta boravio unutar zidina, ali svaki put kao gost dok se zajedno s ostalim hrvatskim plemićima pripremao za borbe u Kranjskoj i Štajerskoj. Sada im dolazi kao novi gospodar sa svojom majkom, kneginjom Anom Goričkom. O njoj su čuli svakakve priče: i da je mila i blaga, i da je gruba i okrutna.

Celjski vinogradi čitaj dalje

Pojava broda u zaljevu ispred grada Krka poremetila je svakodnevnu rutinu na zidinama kaštela. Strijelci su na kruništa postavili pune tobolce, a topnici su donijeli bačvice baruta. Bila je to rutinska priprema obrane, mada nitko nije osjećao stvarnu prijetnju od dolaska samo jednog broda. Sad im je samo ostalo čekati i procijeniti namjere pridošlica.

knez Nikola IV.

1363. - 1432.

prvi od imena Frankopan

kneginja
Doroteja
Gorjanska

1380. - 1426.

druga žena Nikole IV.
sestra ugarskog palatina Nikole Garaya

Djeca:
Bartol IX. (1412.)
Ivan VI. (1406.)
Nikola V. (1407.)
Stjepan III. (1409.)
Juraj (1410.)
Katarina (1411.)
Martin II. (1413.)
Andrija (1415.)
Žigmund (1418.)
Dujam IV. (1420.)
Ivan VII. (1422.)


Marta Iločka

1365. - 1402. | prva žena kneza Nikole IV. | kći Mirka Iločkog, bana od Mačve

Bianca Giovanna Sforza

1390. - 1450. | treća žena kneza Nikole IV.
kći condottiere Giacomuzzoa 'Muzzio' Attendolo i Lucie Terzani, da Torsciano
njezin portret načinio je Leonardo da Vinci i čuva se u Nacionalnoj knjižnici u Varšavi.


Lucija

1370. - 1440. | sestra kneza Nikole IV.
udana za Nikolu Jakoba de Landenberg


Elizabeta

1386. - 1422. | kći Stjepana II.
udana za kneza Fridrika Celjskog
Djevojački ples čitaj dalje

Ženidba kneza Stjepana III. Senjskog, sina pokojnog hrvatskog bana, kneza Nikole IV. Krčkog, prvog od imena Frankopana, za Ižotu Este, kćer markgrofa Nikole od Ferarre, Modene i Reggija, snažno je odjeknula ne samo među hrvatskim plemstvom, već i u Ugarskoj i njemačkim kneževinama, a najviše u Mlecima. Iako su knezovi Krčki još od Stjepana I. i Nikole III., koji su oženili sestre Katarinu i Ziliolu od Carrare, bili u svojti s porodicom Este, jednom granom aragonske dinastije, ovaj je bračni savez još više približio Frankopane moćnom Napuljskom kraljevstvu.

Prvi otočki biskup čitaj dalje

Pripreme za dolazak Blaža Nikolića, prvog biskupa nove Otočke biskupije, bile su na vrhuncu. Knez Žigmund Frankopan bio je istodobno i zadovoljan i zabrinut. Radovalo ga je što je Sveti Otac, papa Pio II., prihvatio njegovu zamolbu da Otočac postane biskupijsko središte i u tome je vidio veliku priliku da ojača cijelu Gatansku županiju.

knez Bartol IX.

1412. - 1458.
sahranjen u crkvi
sv. Marije u Brinju
"tik do žrtvenika"

kneginja
Elizabeta von Wallsee

1420. - 1470.

Djeca:
Ivan VIII. (1445.)
Nikola VI. (1448.)
Leonard II. (1453.)
Katarina (1450.)
Barbara(1452.)
Jelena (1454.)
Doroteja (1456.)


Ivan VI. Hanž Angelus

1406. - 1436. | brat Bartola IX.
ban Hrvatske i Dalmacije
vjerojatno sahranjen u Mađarskoj | ulomci nadrgobne ploče čuvaju se u muzejima u Budimu i Sarospataku
Katarina | 1408. - 1450.
kći Ivana Nelipića, kneza od Cetine i Elizabete Bebek de Vámos
vjenčani 1416. godine
djeca: Juraj II. (1418.), Matija (1425.)

Nikola V.

1407. - 1456. | brat Bartola IX.
Barbara von Walsee | 1406. - 7.3.1430.
kći barona Reinprechta von Wallsee i Katarine von Duino
vjenčani 1428. godine
djeca: Bartol X. (1428.), Barbara (1430.), Margareta (1430.)

Stjepan III.

1416. - 1481. | brat Bartola IX.
vjerojatno sahranjen u katedrali sv. Marije u Modrušu | nadgrobna ploča izložena je u muzeju u Ogulinu
Ižota de Estee | 1425. - 1456.
vjenčani 1446. godine
djeca: Bernardin (1453.), Matija II. (1454.)
sahranjena u obiteljskoj grobnici u staroj franjevačkoj crkvi u Senju | sačuvana nadgrobna ploča


Katarina

1411. - 1435. | sestra Bartola IX.
udana 21.1.1428. za Friedricha Ptujskog (von Pettau) • nisu imali djece
vjerojatno sahranjena dominikanskom samostanu u Ptuju

Martin II.

1411. - 1479. | brat Bartola IX.
gospodar Steničnjaka
umro bez potomaka
sahranjen u franjevačkoj crkvi sv. Marije na Trsatu | sačuvana nadgrobna ploča

Uršula | 1415. - 1440. | prva žena
Jelena de Surdis Lipovečka | 1420. - 1449. | druga žena
Doroteja Bánffy de Alsólendva | 1425. - 1490. | treća žena | udovica Stjepana Blagajskog

Andrija

1415. - 1440. | brat Bartola IX.
umro bez potomaka

Juraj

1410. - 1434. | brat Bartola IX.
umro bez potomaka

Žigmund Otočki

1418. - 1468. | brat Bartola IX.
Jelena Mogorović | 1425. - 1490.
djeca: Doroteja (1445.), Barbara (1450.)
gospodar Otočca

Dujam IV. Slunjski

1420. - 1487. | brat Bartola IX.
Barbara von Schauenberg | 1425. - 1492. | kći grofa Johanna II. von Schauenberg i Anne Barbare Ptujske
djeca: Mihovil (1447.), Doroteja (1445.), Ana (1450.)

Ivan VII.

1422. - 14.3.1486. | brat Bartola IX.
Elizabeta | 1425. - 1484.
vjenčani godine 1454.
djeca: Marija Katarina (1459.), Ivan (1455.), Nikola VII. (1457.)
vjerojatno sahranjen u kapeli sv. Bernardina franjevačkog samostana na Košljunu
Pjesma za kneza u pripremi

Dobri kralj Matijaš Korvin nakon dugog razmišljanja potvrdio je ispravom od 1. ožujka 1481. godine „vazda vjernomu i odanomu knezu Stjepanu i sinu mu Bernardinu svečanu povelju, kojom je njima potvrdio sve stare posjede i novije tekovine“, a učinio je to „s voljom prejasne gospođe kraljice Beatrice, svoje premile supruge“.

Reci slovo tvrdo čitaj dalje

Na vrhu brda modruškoga, ponad ceste koja još od rimskih vremena vodi prema moru, podignuli su knezovi Krčki grad Tržan oko kojega je, kako je zapisao Radoslav Lopašić, „niknula varoš modruška, nakićena lijepim crkvama i gizdavim kućama mnogih plemića, dvorjanika kneževskih, trgovaca i raznih posjednika“. Godine Gospodnje 1486. gospodar Tržan-grada knez Bernardin Frankopan, skupio je u jednoj knjizi sve zemlje i službe koje su njegovi podanici obnašali. Tu knjigu, nazvanu Modruški urbar, zapisala su glagoljicom dvojica pisara, Martin Štreharić i Ivan Klinčić, onako kako im je diktirao njihov gospodar.

Povratak kneginje Marije Katarine u pripremi

Kneginja Marija Katarina Frankopan, kći kneza Ivana VII., došla je u Veneciju još kao djevojka, nakon što je njezin otac izgubio vlast nad otokom. Proživjela je život mletačke plemkinje, udavala se dva puta u vrlo ugledne patricijske porodice Dandolo i Foskulo, ali dvije su joj želje ipak ostale neispunjene. Nije imala djece i više nikada nije vidjela svoj Krk. Umrla je u Veneciji 1520. godine ne dočekavši povratak na voljeni otok s kojega je otišla još kao djevojka.

knez Ivan VIII.

1445. - 1521.

kneginja Katarina

1460. - 1513. vjenčani 6. kolovoza 1500.
druga žena, kći Paola Morosinija, venecijanskog plemića

Djeca:
Krsto (1495.)
Vuk (1497.)


Bernardin

1453. - 1529. | sin Stjepana III.
vjerojatno sahranjen u katedrali sv. Marije u Modrušu
Luisa Marzzano de Aragon| 1454. - 1489.
kći vojvode Giovannia Francesco Mariano/Marino i Eleonore de Aragon
vjenčani 1476. godine | vjerojatno sahranjena u franjevačkoj crkvi sv. Marije na Trsatu
djeca: Ferdinand (1479.), Krsto (1482.), Matija III. (1478.), Ivan XII. (1482.), Beatrice (1480.), Marija Magdalena (1481.), Ižota (1483.), Veronika (1484.), Fruzsina (1486.), Doroteja (1485.)

Matija II.

1454. - 1480. | sin Stjepana III.
Francesca della Scala | 1456. - 1530.
djeca: Ivan Krsto (1473.)


Doroteja

1445. - 1500. | kći Dujma IV.
udana za grofa Stjepana Blagajskog, poginulog na Krbavskom polju

Ana

1450. - 1498. | kći Dujma IV.
udana u Rijeci (St.Veit am Pflaum) 1479. godine za kneza Pankraza II. von Auersperg
rodila dvanaest djece | njezini potomci žive i danas

Mihovil Slunjski

1470. - 1514. | sin Dujma IV.
Barbara Rozgonyi | 1475. - 1520. | kći Jánosa Rozgonyi de Rozgony i Dorottya Bánffy de Alsólendva
djeca: Petar (1495.), Matija V. (1500.), Juraj III. (1505.), Doroteja (1498.), Ana (1503.)


Bartol X. Ozaljski

1428. - 1474. | sin Nikole V.
umro bez potomaka | sahranjen u franjevačkoj crkvi sv. Marije na Trsatu | sačuvana nadgrobna ploča

Doroteja Tóth de Szomszédvár | 1420. - 1489.
kći Jánosa Tóth de Szomszédvár Jeronime Dombai

Barbara

1430. - 1475. | kći Nikole V.
udana za Wilhelma von Liechtenstein

Margareta

1437. - 1490. | kći Nikole V.
opatica benediktinka u samostanu sv. Dimitrije u Zadru


Doroteja

1445. - 1510. | kći Žigmunda Otočkog
udana za Stjepana Babonića Blagajskog

Barbara

1450. - 1515. | kći Žigmunda Otočkog
prvi brak | Vuk Grugurević Branković | nasljedila dvorac Bijela Stijena kod Okučana
drugi brak | Franjo Berislavić, ban Jajca

vlastoručni potpis glagoljicom kneginje Barbare


Elizabeta

1460. - 1490.
prva žena kneza Ivana VIII.
djeca: Jelena (1480.) i Katarina (1485.)


Nikola VI.

1448. - 1523. | brat Ivana VIII.
umro bez potomaka
sahranjen u franjevačkoj crkvi sv. Marije na Trsatu | sačuvana nadgrobna ploča

Konstancia | 1460. - 1487. | prva žena
Elizabeta Pethő de Gerse | 1465. - 1513. | druga žena | vjenčani 1492. | kći Janoša Ajtónállómester i Anne Szécsényi
sahranjena u franjevačkoj crkvi sv. Marije na Trsatu | sačuvana nadgrobna ploča

Leonard II.

1453. - 1570. | brat Ivana VIII.
umro bez potomaka

Jelena

1454. - 1530. | sestra Ivana VIII.
• prvi brak Georg von Thurn
• drugi brak Caspar von Herbst

Doroteja

1456. - 1530. | sestra Ivana VIII.
udana za Karla Krbavskog
spominje se u parnici za ostavštinu Marije Katarine u Mlecima

Barbara

1452. - 1460. | sestra Ivana VIII.

Katarina

1450. - 1455. | sestra Ivana VIII.


Ivan

1455. - 1465. | sin Ivana VII.
umro mlad bez potomaka u Budimu na dvoru kralja Matijaša Korvina
sahranjen u crkvi sv. Lucje u Jurandvoru na Krku | sačuvan glagoljski napis

Nikola VII.

1457. - 1480. | sin Ivana VII.
umro bez potomaka

Marija Katarina

1459. - 1520. | kći Ivana VII.
umrla u Veneciji | sahranjena 1529. godine u franjevačkom samostanu na Košljunu prvo u kapeli sv. Bernardina, potom u crkvu sv. Marije


Juraj II. Cetinski

1418. - 1470. | sin Ivana VI.
Klara | 1425. - 1480.
djeca: Ivan X. (1450.), Andrija II. (1457.), Mihovil II. (1459.), Grgur (1465.), Matija IV. (1468), Doroteja (1462.), Jelena (1470.), Katarina (1472.)

Matija

1425. - 1470. | sin Ivana VI.
rođen u Švedskoj
Crveno za krv,
bijelo za čast
čitaj dalje

Vrijeme je učinilo svoje. Nije više bilo nikoga tko je živio u doba dok su se Frankopani nazivali knezovima Krčkim. U ljetopisu na latinskom jeziku starom preko stotinu godina kroničar je opisao kako je knez Mikula lomio kruh - frangere pane - u gradu Ozlju. Iz te dvije latinske riječi, predaja govori, nastalo je novo ime onih koji lome kruh – knezova Frankopana. Jedan od najvažnijih među njima bio je Bernardin, gospodar Modruša i obnovitelj dvorca Dubovac, unuk kneza Mikule, muž aragonske vojvotkinje Lujze Marzzano i otac devetero djece.

Kraljevski pečat čitaj dalje

Zahtjev austrijskih poslanika da povelja o izboru Ferdinanda Habsburškog za novog kralja bude ovjerena i hrvatskim kraljevskim pečatom iznenadila je knezove okupljene na Saboru u Cetinu. Takav pečat, jedan od simbola hrvatske državnosti, naprosto nije postojao, ali to Austrijanci nisu znali. Hrvatski knezovi tek su običavali na značajnije dokumente utiskivati pečate sa svojim obiteljskim grbovima. Neugodu je lukavo i na vrijeme spasio iskusni diplomat i nekadašnji ban Ivan Karlović Krbavski, objavivši da kraljevski pečat nije donesen na Sabor.

knez Krsto II.

1495. - 1530.

kneginja Margareta

1490. - 1565.

Djeca:

Nikola VIII. (1520.)
Elizabeta (1522.)

Ivan Krsto

1473. - 1540. | sin Matije II.
Johanna von Fronburg | 1476. - 1535.
djeca: Jelena (1498.)


Juraj III. Slunjski

1505. - 1553. | sin Mihovila

poginuo od udara groma na gradskim vratima Steničnjaka | sahranjen u tadašnjoj franjevačkoj crkvi u Slunju | sačuvana nadgrobna ploča

Ana Blagajska | 1508. - 1540. | prva žena
Uršula | 1515. - 1560 | druga žena
djeca: Franjo (1536.), Katarina (1520.), Ana (1525.)

Matija V. Slunjski

1500. - 1526. | sin Mihovila
umro bez potomaka | poginuo u Mohaču

Petar

1495. - 1520. | sin Mihovila
umro bez potomaka

Doroteja

1498. - 1574. | kći Mihovila
udana za Stjepana Ursinusa Blagajskog
njihovi potomci žive i danas u porodicama von Attems i Auersperg

Ana

1503. - 1570. | kći Mihovila
udana za Ferenca Drágfi de Béltek


Ivan X. Cetinski

1450. - 1493. | sin Juraja II. | poginuo na Krbavskom polju
Doroteja Sarl von Frundsberg | 1455. - 1510.
djeca: Ivan XI. (1475.), Katarina (1477.), Elizabeta (1480.)

Andrija II.

1457. - 1499. | sin Juraja II.
*Sofija | 1460. - 1520.
djeca: Ivan (1485.)

Mihovil II.

1459. - 1498. | sin Juraja II.
umro bez potomaka

Grgur

1465. - 1520. | sin Juraja II.
nadbiskup Kaločki
umro bez potomaka

Matija IV.

1468. - 1500. | sin Juraja II.
umro bez potomaka

Doroteja

1462. - 1510. | kći Juraja II.
udana za Ivana Ursinusa Blagajskog | 1480.

Jelena

1470. - 1520. | kći Juraja II.

Katarina

1472. - 1525. | kći Juraja II.


Vuk

1497. - 1546. | brat Krste II.
Katarina Bocskai | 1500. - 1550. | vjenčani 1534.
djeca: Elizabeta (1540.)


Jelena

1480. - 1545. | polusestra Krste II.

Katarina

1485. - 1545. | polusestra Krste II.
udana za Bernarda Manasessa


Ferdinand

1479. - 1527. | sin Bernardina
otac Bernardin ga je imenovao modruškim biskupom (od 1501.-1508.)
vjerojatno je sahranjen u kapeli Blažene Djevice Marije u Sveticama kraj Ozlja
Marija Branković | 1485. - 1540. | kći despota Jovana od Raške i Jelene Jakšić | vjenčani 1508.
djeca: Stjepan IV. (1515.), Katarina (1520.)

Krsto

1482. - 1527. | sin Bernardina umro bez potomaka
sahranjen u katedralnoj crkvi sv. Marije u Modrušu
Apolonia Lang von Wellenburg | 1475. - 1520. | kći Hansa Lang von Wellenburg and Margarete Sulzer | prva žena, vjenčani 1513. godine | umrla 4.1.1520. u Milanu, vjerojatno sahranjena u Novigradu Istarskom

ivan Frankopanski oltar crkve u Oberverlachu (Austrija) s likovima kneza Krste i kneginje Apolonije.
Ana Drágffy de Béltek | 1480. - 1540. | kći Bertalan Drágffy de Béltek and Dorottya Héderváry |druga žena

Ivan XII.

1482. - 1500. | sin Bernardina
umro bez potomaka

Matija III.

1475. - 1521. | sin Bernardina
umro bez potomaka
Sofija | 1480. - 1530.
kći Jánosa Thuz de Lak, bana Slavonije

Beatrice

1480. - 1510. | kći Bernardina

prvi brak | 1496. János Corvinus Hunyadi, mađarski princ, nezakoniti sin kralja Matijaša Korvina
drugi brak | Gyula 1509. markgrof Georg von Brandenburg-Ansbach
sahranjena u Lepoglavi (prema Kukuljeviću)

Marija Magdalena

1481. - 1489. | kći Bernardina
zaručena za Matijasa Pongrácz de Dengeleg

Katarina

1486. - 1540. | kći Bernardina
udana za Adama Svetokovića 1502. godine


Ižota

1473. - 1545. | kći Bernardina
prvi brak | 22.1.1492 László Egerváry de Egervár et Velike
drugi brak | 5.9.1515 István Perényi de Nagyida | njihovi potomci danas žive i danas
treći brak | 1528 grof Gáspár Serédy de Seréd

Veronika

1474. - 1520. | kći Bernardina
udana za Grgura Štefkovića,

Fruzsina

1476. - 1525. | kći Bernardina
udana za Ferenca Dessewffy de Csernek et Tarkeő, župana Požege

Doroteja

1485. - 1535. | kći Bernardina
Šezdeset konjanika
kneza Nikole
čitaj dalje

Iako još vrlo mlad, knez Nikola VIII. Frankopan Tržački, sin pokojnog kneza Krste II., sudjelovao je u rujnu 1535. godine zajedno sa stricem Vukom Frankopanom Brinjskim na saboru hrvatskog plemstva u Topuskom. Prošlo je već osam godina otkako je Cetingradskom poveljom Ferdinandu Habsburškom potvrđeno pravo na titulu hrvatskog kralja, a kako novi vladar, zaokupljen sukobom s Ivanom Zapoljskim, još uvijek nije ispoštovao sve obveze, sabor mu je otvoreno zaprijetio skidanjem s trona.

Belokranjska škola čitaj dalje

Nakon trideset godina ratovanja protiv Osmanlija, umoran i narušena zdravlja knez Nikola VIII. Frankopan povukao se sa suprugom Dorotejom od plemena Babonića Blagajskih iz Tržca na posjed u Črnomlju.

knez Nikola VIII.

1520. - 1577.

kneginja
Doroteja
Blagajska

1520. - 1580.

udovica Leonarda Grubera,
u miraz donijela polovicu
grada Samobora i tamošnjih
rudnika

Djeca:
Gašpar (1542.)
Stjepan V. (1545.)
Klara (1539.)
Uršula (1538.)


Ivan XI. Franjo

1475. - 1542. | sin Ivana X. Cetinskog
redovnik franjevac, uzeo ime Franjo
nadbiskup kaločki, sahranjen u Bratislavi
umro bez potomaka

Katarina

1477. - 1550. | kći Ivana X.
udana za Gábora Perényi de Perény
otisnula 1533. godine u Krakovu najstariji mađarski prijevod poslanica sv. Pavla

Elizabeta

1480. - 1545. | kći Ivana X.


Elizabeta

1522. - 1590. | sestra Nikole VIII.


Franjo Slunjski

1536. - 1572. | sin Juraja | hrvatski ban

zaručnica Judit Kerecsényi de Kányaföld | 1540. - 1590.

umro bez potomaka

Katarina

1520. - 1580. | kći Juraja
udana za palatina barona Imre Czobor de Czoborszentmihály

Ana

1525. - 1577. | kći Juraja
u posjedu gradova Slunj i Ledenice
udana za Nikolu Oláh-Császár


Elizabeta

1540. - 1600. | kći Vuka
prvi brak | Ivan Alapić
drugi brak | Joseph von Dornberg


Jelena

1500. - 1560. | kći Ivana Krste


Ivan

1485. - 1530. | sin Andrije II.
umro bez potomaka
spominje se u parnici za ostavštinu Marije Katarine u Mlecima


Stjepan IV.

1515. - 1577. | sin Ferdinanda
sahranjen u kapeli Blažene Djevice Marije u Sveticama kraj Ozlja | sačuvana nadgrobna ploča
Katarina von Egkh und Hungersbach | 1510. - 1570.
djeca: Katarina (1540.)

Katarina

1520. - 1561. | kći Ferdinanda
udana u Ozlju 17.6.1543. godine za Nikolu Šubića Zrinskog, branitelja Sigeta
sahranjena u obiteljskog grobnici Zrinskih u Svetoj Heleni
Uskočka kneginja u pripremi

Knez Stjepan IV. Frankopan Ozaljski ostavio je oporukom iz 1572. godine kaštel Severin sinovima svoje pokojne sestre Katarine i hrvatskog bana Nikole Zrinskog. Novi vlasnici nisu puno marili za goranski posjed i u jednoj nagodbi iz 1580. vratili su ga porodici Frankopan.

knez Gašpar

1542. - 1590.

kneginja Katarina

1550. - 1610.

kći senjskog uskočkog
kapetana Ivana Lenkovića

Djeca:
Vuk Krsto II. (1578.)
Juraj IV. (1580.)
Nikola IX. (1584.)


Stjepan V.

1545. - 1587. | brat Gašpara
umro bez potomaka

Uršula

1538. - 1600. | sestra Gašpara
udana u Tržanu 1576. godine za Laszla Révay de Szklabina et Blatnicza
njihovi potomci žive i danas
vjerojatno sahranjena u crkvi sv. Petra u Trebostovu, Slovačka

Klara

1539. - 1590. | sestra Gašpara
udana za Mihajla Bakića od Laka, Mađarska


Katarina

1540. - 1550. | kći Stjepana IV.
Krštenje zadnjeg
Frankopana
čitaj dalje

Hrvatska i Primorska krajina nisu nikada bile bolje čuvane od Turaka dok je obranom zapovijedao Vuk Krsto Frankopan Tržački, cesarove svitlosti general i kapetan ogulinski, gojmirski i vsih Vlahov. U povijesti Ogulina ostao je zapamćen kao onaj koji je njegove stanovnike oslobodio svih podaničkih obveza još 1622. godine kao nagradu za vojničku službu.

knez Vuk Krsto II.

1578. - 1652.

vjerojatno u franjevačkoj crkvi sv. Marije na Trsatu

kneginja Dora

1615. - 1650.

treća žena Vuka Krste II.

Djeca:
Fran Krsto (1643.)


Jelena Barbara Berislavić

1590. - 1620. | prva žena Vuka Krste II.
djeca: Gašpar II. (1620.)

Uršula Ignozer

1600. - 1625. | druga žena Vuka Krste II.
djeca: Juraj V. (1622.) i Ana Katarina (1625.)

Maria Paradeyser

1610. - 1662. | četvrta žena Vuka Krste II.


Nikola IX.

1584. - 1647. | brat Vuka Krste II.
umro bez potomaka
sahranjen u franjevačkoj crkvi sv. Marije na Trsatu
Anna Erdődy | 1590. - 1660. | razvrgnuo zaruke

Juraj IV.

1580. - 1661. | brat Vuka Krste II.
umro bez potomaka
sahranjen u bivšoj isusovačkoj crkvi sv. Katarine u Zagrebu | sačuvana brončana epitafna ploča

Portret kneza Jurja IV. u biskupskoj palači u Vacu

Margaretha von Schweinpöck | 1570. - 1640.
Pjesnička večer čitaj dalje

Jesen je već uhvatila maha i dani su postajali sve kraći iako vrlo ugodni za ovo doba godine. Služinčad i posada dvorca Bosiljevo užurbano je završavala pripreme za doček svog gospodara Frana Krste Frankopana, prvog od hrvatskog plemstva koji je nosio titulu markiza i njegove supruge, venecijanske plemkinje Julije di Narro koja je prvi puta dolazila na ovaj posjed.

knez Fran Krsto

1643. - 1671.

sahranjen u zagrebačkoj katedrali


kneginja Julia di Narro

1645. - 1700.
vjerojatno sahranjena u samostanu sv. Terezije u Caparoli

Vjenčani u Rimu 1658.

Sin:
Mario (1659)


Ana Katarina

1625. - 1673. | polusestra Frana Krste
rođena u Bosiljevu, umrla i sahranjena u samostanu sv. Andije u Grazu
udana za kneza Petra Zrinskog, hrvatskog bana

Juraj V.

1622. - 1665. | polubrat Frana Krste
umro u Karlovcu
Sofija Forgách de Ghymes | 1625. - 1652.
djeca: Nikola X. (1645.), Marija (1647.), Marija Juliana (1648.)

Gašpar

1623. - 1655. | polubrat Frana Krste
umro bez potomaka
Judit Forgách de Ghymes | 1625. - 1650.
Svadbeni kruh u pripremi

U samo nekoliko tjedana nakon pogubljenja markiza Frana Krste, posljednjeg kneza Frankopana, razgrabljeni su posjedi i sva pokretna imovina ove plemenite porodice. Nešto od naslijeđa knezova Frankopan ipak je te kobne 1671. godine ostalo sačuvano. Bio je to miraz kneginje Marije Julijane Frankopan kojega je donijela u brak s austrijskim grofom Ferdinandom Ernestom von Abensperg-Traun.

knežević Mario

1659. - 1660.

umro bez potomaka

Sahranjen u Rimu u župnoj crkvi sv. Marka


Marija Juliana

1648. - 1693. | kći Juraja V.
prvi brak 1668. godine | Ferdinand Ernst von Abensberg-Traun
drugi brak 1691. godine u Brežicama | grof Johann Wilhelm von Attems

Marija

1647. - 1650. | kći Juraja V.

Nikola X.

1645. - 1660. | sin Juraja V.

umro bez potomaka
Kruh za cara čitaj dalje

Od sve slave knezova Frankopana ostalo je samo sjećanje na njihovo ime. Sve ostalo razgrabljeno je u godinama nakon smaknuća posljednjeg kneza Frana Krste. Prijatelji i dalji rođaci izumrle obitelji uspjeli su skloniti neke predmete i detalje od dvorskih grabežljivaca. Stotinu godina čuvali su ih i u tajnosti pokazivali jedni drugima skrivajući se od pogleda carevih poslušnika.

Marmontu u čast čitaj dalje

U samo nekoliko dana svog boravka u Karlovcu maršal Auguste Marmont stekao je simpatije i vlastele i puka najviše zahvaljujući naredbi po kojoj vojnici moraju boraviti vojarnama, a ne više po gradskim kućama. Stoga su gradski oci smatrali prigodnim posvetiti novogodišnji bal visokom gostu, te mu, kao najvišem predstavniku nove uprave, ukazati na potrebe grada i cijelog Karlovačkog kotara.